काव्या लोचन | Kaavyaa Lochan

55/10 Ratings. 1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
श्रेणी :
Kaavyaa Lochan by केशवदास - Keshavdas

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about केशवदास - Keshavdas

Add Infomation AboutKeshavdas

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
दे तत्त्वप्रतिपादन-बन डिश आपटे व अनॉल्ड यांचीं मतें-काव्याच्या सर्व प्रकाराना समान असें ध्येय आल्द्वाद. प्ठें ९०८ ते २३३ नाथ अ-धााातयतु १०. काव्यायी जबाबदारी केवछ कलावाद-त्यामुें ध्येयाविषर्यी बेपर्वाई-भश्लीलतेचें कोल्दटकराॉनी केलेलें समर्थन-शाक्तपंथ-अनीतीविषयीं बेपर्वाई-उदादरणें-विचरले कांग्रीव्ठा - दिकॉरचीं नाटकें सस्क़त काव्यशास्त्र-परंथांताल उत्कृष्ट काव्यविषयक भनीतिगर्भ कान्यें दशकुमारचरित-मरारठींतील चंद्रावढी आख्यान-या प्रकारावें समर्थन- लैब व वाइल्ड-समर्थन चुर्काचें-काब्यास्वादकालीन मनोव्या पारचर्वा-काब्याचा चिरंतन परिणाम-अतएव जबाबदारी. पष्ठें २३४ ते २५६ ११. काव्य आणि काव्यदास्त्र कवि व काव्यशास्त्रकार याँचा संबंध-जेफरे व मूर यांचें द्ंदरयुद्ध-जेफरेची दंडुके- शाहदी-मत्सरग्रस्त टीका-कान्यकलेचे नियम त्रिकालाबाधित दी समजूत-रूढीच्या उल्लेघनाबददल संतकर्वीवर रोष -उंघन भाषाविषयक व भक्तिरसविषयक-सोल्टनवा निलेंप टीकापंथ-संस्कारवादी टीकाकार-शिवरामपंत परांजपें यांच्या उत्कृष्ट टीके- चा मासला-बहुरूपी टीकाकार-निसर्गाचा टीकाकार मघुकर प्रष्ठें ९५७ ते २७१ १२. काव्य दबास्त्र व तत्वजश्ञान एकमेकांनी एकमेकॉवर घेतढेले आक्षेप-काव्य हें रण्डागीत-शास्त्राच्या वाढी- बरोबर काव्यावी पीछेद्दाट-तत्त्वज्ञान ही माया व काव्य दें ब्रह्म-या अवास्तव मतांतील फोलपणा-मानवीं संसारास तिघांची सारखीच जरुरी प्रष्ठें ९७२ते २८२३
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now