ओरिगामी -5 | ORIGAMI - FIVE

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
ORIGAMI - FIVE by इंदुताई तिलक - INDUTAI TILAKपुस्तक समूह - Pustak Samuh

More Information About Authors :

इंदुताई तिलक - INDUTAI TILAK

No Information available about इंदुताई तिलक - INDUTAI TILAK

Add Infomation AboutINDUTAI TILAK

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
. , चौकोनी कागद घेऊन त्यांचे हव / कोपरे जुळवून कर्णावर घडी घालून ती (; पुन्हा उलगडून घ्यावी. चित्रात : उ आ दोन्ही मणी...” कर्णापर्यंत घडी घालावी नाय. कोपऱ्याला वरच्या आ घडी घालावी. क हि पि अ व न व व य अलि ल हि मि बब पा चब र वरचा त्रिकोण मागील बाजूस दुमडावा. संपूर्ण | कृतीला पलटी र ह मारावी म च म... संपूर्ण कृतीला पलटी मारांवी. मह ग इना. पब. म
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now