खोल सागरातील जीवन | HOW DID WE KNOW ABOUT THE DEEP SEA?

HOW DID WE KNOW ABOUT THE DEEP SEA? by आइजक एसीमोव - ISAAC ASIMOVपुस्तक समूह - Pustak Samuhसुजाता गोडबोले - SUJATA GODBOLE

More Information About Authors :

आइज़क एसिमोव -Isaac Asimov

No Information available about आइज़क एसिमोव -Isaac Asimov

Add Infomation AboutIsaac Asimov

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

सुजाता गोडबोले - SUJATA GODBOLE

No Information available about सुजाता गोडबोले - SUJATA GODBOLE

Add Infomation AboutSUJATA GODBOLE

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
खोल समुद्रातील प्राणी अन्ग्ठर माशांच्या जवळजवळ २१० जाती आहेत आणि यातील सर्वात मोठे मासे ४ फुटांपर्यंत लांब असतात. पण बहुतेक सर्व लहानच असतात. अन्ग्लर मासे हे मूलत: आपल्याला माहीत असणाऱ्या माशांसारखेच असतात पण त्यांच्या काही बाबी मात्र निराळ्या असंतात. उदाहरणार्थ काहींच्या शरीरावर अंधारात चमकणारे ठिपके असतात. शरीराच्या काही भागात रासायनिक प्रक्रियेने प्रकाश निर्माण करण्याची क्षमता असणाऱ्या प्राण्यांच्या काही जाती आहेत. विशिष्ट क्रतूत बागेत दिसणारे काजवे आठवतात ना? २८ [| शोधांच्या कथा । खोल सागरातील जीवन खोल सागरात अनेक प्राणी आपल्या शरीरात विशिष्ट आकारात प्रकाश निर्माण करू शकतात. एरवी काळ्याकुट्ट अंधारात असणाऱ्या आजूबाजूच्या भागात यामुळे काही फारसा उजेड पडत नाही. शरीरावरील ठिपक्यांमुळे अगदी कमकुवत असा थोडसाच प्रकाश मिळतो आणि त्यामुळे आजूबाजूचे दिसण्यासाठी काहीच उपयोग होत नाही. अर्थात, अंधारात हे ठिपके दिसतात आणि त्यामुळे त्याच जातीच्या नर आणि माद्यांना एकमेकांना दिसण्यासाठी व ओळखण्यासाठी मदत होत असणे शक्‍य आहे. उ खोल सागरातील काही माशांना मोठाले डोळे असतात आणि खूप मंद प्रकाशही त्यांना दिसू शकतो. इतरांना, ज्यांना असे ठिपके नाहीत, त्यांना डोळेही नसतात. ते सामान्यत: सागराच्या तळाशी अडखळत अडखळत फिरतात आणि स्पशशशनिच खाण्यासारखे अन्न, आणि आपल्या जातीचे इतर प्राणी समागमासाठी शोधतात. अन्ग्लर माशांसंबंधीची सर्वात वेगळी गोष्ट म्हणजे त्याच्या पुष्ठभागावरील सर्वात वरच्या पंखातील पहिला कणा. हा कणा पंखापासून अँग्लर मासा बट नर शोधांच्या कथा । खोल सागग्तील जीवन ! २९
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now