बाळक्रीडा | Baalkriida

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Baalkriida by माधव चंद्रोबा - Madhav Chandroba

More Information About Author :

No Information available about माधव चंद्रोबा - Madhav Chandroba

Add Infomation AboutMadhav Chandroba

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
अपग- १३ अप्सरा नाचती 'आमदाने “५ शध ट्शरथें मारीला तोचि होता मास वर्षा भरतुवास कृष्ण-पक्ल १ बसनाम तिथी बुधवार असे बूक सांगतसे परीसिती श्‌ रोहिणी नक्षत्र दोन प्रदर रात्र माया घाली अस्त्र रक्षपाळा रै नव ग्रह अनुकूळ सर्वाचे जे मूळ बसदेब-कपाळ धन्य थन्य ४ जयाचा हा वंदा तयासी आनंद माझ्या कुद गोविंद अवतरला , अयोनी-संपव नो कांही ्रमी नास-याचचा स्वामी प्रगटला ध्‌ २६३ कोरीशा 'आहई्ि गोठ एके-दार्य! तेञे दिशा दादरी उजळल्या १ घाबरा होवोनी वसदेव पाहे इट्यी आश्चर्य करीतसे *. मुगुटावरी रल्ने नक्षत्रांचा मेळा ९ दरारथाने श्रावणास मारिले आहे नेवा तो बास म्हणजेश्वावणमहेना; २ वस-म्हणजे आठ वेदा अश्मी.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now