आळाप आणि विळाप | Aalaap Aani Vilaap

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Aalaap Aani Vilaap by बी. रघुनाथ - Bi. Raghunath

More Information About Author :

No Information available about बी. रघुनाथ - Bi. Raghunath

Add Infomation About. Bi. Raghunath

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
द्या रोवटच्या कवितेत, आपल्या घरकोबड्या मनाला बाहेर येण्याला हाळी देणारा कत्रि घातल्या मृत्युला हासत ज्यानी मावा घगधगे तयाची प्रेरक यथे य्वाळा ९ ९ ९ ये इथेच अपुली परेटव निष्प्रभ पणती मग नवा जीवनानन्द नत्र य्वळनान्ती असे सागत आहे. आणि दृसरे तिसरे काही नसले तरी--- जिवा--भावान्या गोड कथा काही कथायाने ऱ्या जीव अधिर होई हवे त्याल्य हुकार जिव्हाळ्याचे जिव्हाळ्याच्या स्नेहाळ पाखराचे ही कविह्दयाची आस जर पुरली तर॒ मग आत्मनिष्ठेतून उमटलेल्या “ बिठापा । ऐवजी समाजाभिमुखतेतील “आळाप'च अधिक प्रमाणात आळविळ जातील अगी उमेद बाळगण्यास अवसर आहे. वाडमयाची आत्यतिक थोरवी तसल्या आलापातच असते. मानवससारातोळ सुख- दु खाचे मूळ व्यक्तीच्या अन्तरात नसेल इतके ते सभोवारच्या समाज व्यवस्थेत आहे, आणि समाजव्यवस्थला सवौगसुन्दर्‌ निकोपता आण- प्याकडे ज्याचा रोख तेच वाडमय प्रभावी. पुणे शहर ) कवी र. २१ जून १९४१ यशवन्त ॥दनकर पण्टरकर,
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now