लामण दिवा | Laaman Divaa

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Laaman Divaa by दि. बा. मोकाशी - Di. Ba. Mokashi

More Information About Author :

No Information available about दि. बा. मोकाशी - Di. Ba. Mokashi

Add Infomation AboutDi. Ba. Mokashi

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
काय रानटी लोक आहेत ! आ कां १ तसं सांगितलं असलं, तर तिच्या मनावर त्याचा काय परिणाम झाला असेल”? छे | त्याला कल्पनाच सहन करवेना. इतक्यांत दरवाजा वाजला. ती आंत आली, हें तो समजला, पण त्यानं मान फिरवली नाहीं. दरवाजाला कडी घातलेली ऐकू आली. मग तिची पावलं जवळ वाजली, मान वर करून त्यानं तिच्याकडं पाहिलं. लाजेनं चूर होऊन तिनं मान खालीं घातली. आपल्यासारखाच तिलाही घडा दिला असल्याची त्याची खात्री झाली. आपल्याला ज्याचं इतकं वाटलं, त्याचा तिच्या मनावर तर फारच पारिणाम झाला असेल, हळूच तो म्हणाला,-- “ये बेस. ' ती खिडकीजवळ येऊन शेजारी उभी राहिली. तो म्हणाला,--- “ चांदणं गोड पडलंय नाहीं १ ' खिडकींतल्या कुंडीमधर्ली पानं खुडीत खालच्या मानेनंच तिनं... * हं-हं ? केलं, नंतर काय बोलावं, हें त्याला सुचेना. लग्नांत जे अनिष्ट प्रकार करावे लागले, त्याबद्दल तिची क्षमा मागावी कां १ पण सुरवात कशी करायची १ दुसरं कांहीं बोलावं--तर काय बोलायचं १ तो गोंधळांत पडला. ताच तिनं विचारलं,---- “ भगिसुळं त्रास नाहीं ना झाला १ * तिनं प्रश्न केल्यामुळें त्याला बरं वाटलं. तो म्हणाला,-- “ 8 | मी नांवापुरती अधी पेला घेतली. ' * वाढतांना बायकांच्या कमरा मोडल्या. * “ त्या सवीनीं फारच घेतली. * * पण लग्नांत असले प्रकार---' “ मी सांगुन पाहिलं-पण एकटा काय करणार १ * “* आपण तरी घ्यायची नव्हती | '* “ चेतली नसती तर पेल्यावर पेले पाजली असती. ' *शी'शी | साराजणं ओकत काय होती, '
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now