लहरी | HOW DID WE KNOW ABOUT LASERS ?

HOW DID WE KNOW ABOUT LASERS ? by आइजक एसीमोव - ISAAC ASIMOVपुस्तक समूह - Pustak Samuhसुजाता गोडबोले - SUJATA GODBOLE

More Information About Authors :

आइज़क एसिमोव -Isaac Asimov

No Information available about आइज़क एसिमोव -Isaac Asimov

Add Infomation AboutIsaac Asimov

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

सुजाता गोडबोले - SUJATA GODBOLE

No Information available about सुजाता गोडबोले - SUJATA GODBOLE

Add Infomation AboutSUJATA GODBOLE

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
16 ७ लेझरचे उपयोग मेझर व लेझरचा सर्वप्रथम शोध लावण्यात आला त्यावेळी ते फक्त शासत्रज्ञांच्याच कामाचे ठरतील अशीच कल्पना होती. न रोजच्या जीवनांत ४ सर्वयामान्यांना ४ क > न “क भभ “क « ळे ह च्या जीवनांत सर्वसामान्यांना त्यांचा काही उपयोग होऊ शकेल असे कोणालाच वाटले नव्हते. परंतु असे अनेक उपयोग आहेत असे नंतर लक्षात आले.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now