खेमी | KHEMI

KHEMI  by पुस्तक समूह - Pustak Samuhराम नारायण पाठक "द्विरेफ"- RAM NARAYAN PATHAK "DWIREF"

More Information About Authors :

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

राम नारायण पाठक "द्विरेफ"- RAM NARAYAN PATHAK "DWIREF"

No Information available about राम नारायण पाठक "द्विरेफ"- RAM NARAYAN PATHAK "DWIREF"

Add Infomation AboutRAM NARAYAN PATHAK 'DWIREF'

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
सोडून जाईन अशी धमकी दिली. परंतु कधी धनियाने ते मनावर घेतले नाही. एके दिवशी धनिया खूप पिऊन आला. बोलला, “कोणाला सोडून जाशील ?” आणि फुशारकी दाखवत खेमीला मारले. दुसरे दिवशीच खेमी निघून गेली. ती नडियादला माहेरी आली. तिथे तिने पगारांतून परसोत्तम या बाबूला लाच देऊ असे ठरविले. आणि खेमीला झाडूवालीचे काम मिळाले. नडियादमधे खेमीला आपली मनमानी करणारी आणि खुशालचेंडू समजत. पण यावेळी धनियाला सोडून येणे तिला मनात डाचत होते. अहमदाबादहून येणारे लोक पाहून ती धनियाची चौकशी करी. तिला माहीत होते की धनियाजवळ तिला जाता येईल. धनिया तिला प्रेमाने जवळ ठेवेल. पण खेमीने ठामपणे ठरविले होते. धनियाने बोलावले नाही तर मुळीच जायचे नाही. धनियाने तिला बोलवावे यासाठी तिने नवस केले होते. तरीही धनियाचे बोलवणे आले नाही. यामुळे खेमी निराश झाली होती. निराशेमुळे तिची चिडचीड होई. तिचा सारा राग परसोत्तमवर निघे. ती परसोत्तमला चिडवी. काहीतरी गाणे परसोत्तमवर करून गाई. एके दिवशी खेमी आणि मंगीचे झाडता झाडता गाणे चालले होते. तिथे परसोत्तम हातात बारीक छडी देऊन 9
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now