बेंजामिन बान्नेकेर | BENJAMIN BANNEKAR

BENJAMIN BANNEKAR by गार्गी - Gargiपुस्तक समूह - Pustak Samuh

More Information About Authors :

गार्गी - Gargi

No Information available about गार्गी - Gargi

Add Infomation AboutGargi

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
डिसेंबर १७९१ मधै पुस्तक विक्रेत्यांनी बैजामिन बान्नेकेर यांचे १७९२ साला साठी असलेले पंचांग, पेनसिल्व्हानिया, मेरीलँड, डेलावर, व व्हर्जेनिया येथे विकायला सुरवात केली. प्रथम आवृत्ती लगेचच संपली. बैजामिन यांनी राज्य - सचिवाकडून आलेले पत्र पुन्हा पुन्हा वाचले. नंतर त्याची व्यवस्थित घडी घातली व खगोलशास्त्राच्या पुस्तकात जपून ठेवले. आणि असा दिवस उजाडेल की त्या दिवशी सर्व लोक गुलामगिरीतून मुक्‍त झाले असतील, अशी मनाशी आशा व्यक्‍त केली.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now