समीकरण | SAMEEKARAN

SAMEEKARAN by अनुजा सामंत - ANUJA SAMANTपुस्तक समूह - Pustak Samuhसविता आयरे - SAVITA AAYREसारिका परव - SARIKA PARAV

More Information About Authors :

अनुजा सामंत - ANUJA SAMANT

No Information available about अनुजा सामंत - ANUJA SAMANT

Add Infomation AboutANUJA SAMANT

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

सविता आयरे - SAVITA AAYRE

No Information available about सविता आयरे - SAVITA AAYRE

Add Infomation AboutSAVITA AAYRE

सारिका परव - SARIKA PARAV

No Information available about सारिका परव - SARIKA PARAV

Add Infomation AboutSARIKA PARAV

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
समीकरणांची वजाबाकी पुढील प्रकारेही करता येते. २५5८100 आणि २-5$--20 पहिल्या समीकरणाच्या डाव्या बाजूतून दुसऱ्या समीकरणाची डावी बाजू व पहिल्या समीकरणाच्या उजव्या बाजूतून दुसऱ्या समीकरणाची उजवी बाजू वजा करावी. २ि१- 5 - (२-8) <100- (- 20) २ि- 5-२१-5<100-120 25<-<120 $-.120 _ 60 2 हे उदाहरण वेगळ्या पध्दतीनेही सोडवता येईल. २ि-5२100 ही) २ि- 5२-20... (2) २९२८-20-18 २िची ही किंमत समीकरण (1) मध्ये २ ऐवजी ठेवावी. -20-4-5 २ $ <100 25<100-420 24 चार मित्रांकडे मिळून रु.100/- आहेत. एका मित्राच्या रक्‍्कमेत रु. 4 मिळविले. दुसऱ्याच्या रकमेतून रु.4 वजा केले. तिसऱ्याची रक्‍कम र पट केली व चौथ्याची रक्‍कम चौपट केली तर चारही जणांकडे सारखीच रक्कम होते. तर प्रत्येकाजवळ किती रक्कम आहे ? याआधी सोडविलेल्या प्रकारचेच हेही एक उदाहरण आहे. ७ समजूया/,8,0व0 हे चार मित्र आहेत. ७ चौघांकडे मिळून एकूण रु 100/- आहे. म्हणून & - 84 0 4 907100 (1) ७ आता& च्या रकमेत रु.4/- मिळवले क्य (4) क,
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now