सिल्वेस्टर आणि जादुई खडा | SYLVESTER AND THE MAGIC PEBBLE - MARATHI - WILLIAM STEIG

SYLVESTER AND THE MAGIC PEBBLE - MARATHI - WILLIAM STEIG by पुस्तक समूह - Pustak Samuhप्रभाकर नानावटी - PRABHAKAR NANAWATIविलियम स्टीग - WILLIAM STEIG

More Information About Authors :

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

प्रभाकर नानावटी - PRABHAKAR NANAWATI

No Information available about प्रभाकर नानावटी - PRABHAKAR NANAWATI

Add Infomation AboutPRABHAKAR NANAWATI

विलियम स्टीग - WILLIAM STEIG

No Information available about विलियम स्टीग - WILLIAM STEIG

Add Infomation AboutWILLIAM STEIG

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
एक महिना उलटून गेला. आई-बाबा सगळीकडे शोधत होते. शेजाऱ्या-पाजाऱर्‍्यांना विचारत होते. ते दोघेही पार थकन गेले होते. काय करावे ते सचत त रि नव्हते. काही तरी भयानक घडले असावे, 'ऑता यानतर आपण सिल्वेस्टरला कधीच पाहू शकणार नाही' असे विचार त्याच्या मनात येऊ लागले. (खरे पाहता सिल्वेस्टर तो एक मैलाच्या अंतरावर होता.) 16
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now