पुण्य श्लोक | Punya Shalok

55/10 Ratings. 1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
श्रेणी :
Punya Shalok by महात्मा गाँधी - Mahatma Gandhi

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about मोहनदास करमचंद गांधी - Mohandas Karamchand Gandhi ( Mahatma Gandhi )

Add Infomation AboutMohandas Karamchand Gandhi ( Mahatma Gandhi )

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
१२ चुकीची आहे, असे लेनीन यांना वाटर्णे साहजिक भ्षाहे. श्रसंगाची निकट म्दणून- रणभूमीवर सामान्य नीतीशाश्र गरंडाढन ठेवण्याची जी वद्विवाट आहे. तीच- सेनीन यांनींहि पुर्े चाछू ठेचवली आहे. कामकरी वर्माचें कल्याण साधावें ही गो त्यांना निकडीची वाटते. तेन्द्रं ही साधम्यास जो जवेव्टया मागं सांपडेल, त्याचा स्वीकार वे तावडतोब करतात. धसे करताना যালাম্ম লীবিহাল আন্ত জা, तर ते पायाखार्टीं वुडविण्यास त्यांना दित वाटत नाही. शत्रूचा पराभव करा- बयाचा हैं एकच ध्येय पुं ठेवून एकादा शिपायी ज्याप्रमणिं हन्यात्या गोटी क- হীন আনল, त्याप्रमाणे ইলীন यांनी अपल्या वर्तणुकीतदहि द एकेच धोरण पुढ़ें ठेवेदे आदे. जय झाला म्दणजे, तो निर्माण करणारीं सारी পান মতন আইল, ही जुनी म्हण लेनीन यानीं अग॒दी आपलीशी करून टाकली आहे. चालू समाजबंधनें सामान्य जनतेस असह्य झालीं आहेत; त्यांपासून वियी मुक्तता करणें भाणि तिची वाढ होण्यास योग्य अक्षी परिस्थिति निर्माण बनून्‌ देणे य अप्य पदिद আহ আছি, জবি छेनीन यावं ्दणणे अदे. अणि ह ध्येय सिद्ध करण्यास कोणत्याहि भव्यादु-्या उपार्याची योजना करण्यांत त्याना पाप बवारत नाहीं. जुन्यारथनेचा अस्त भाणि नवीचा उदय यांचा हा संधि- कार भदे, या सेधिकालांत जुन्या कल्पनां चा अस्त एकदम होतो अति नाद. शूटीखा चिक्रदून रादर्णे हा जन्मजात मनुध्यस्वभाव भ्राह्टे. अज्ञा स्थितीति आपटं चाद व्ण सोइन सारी मनुष्यें नव्या दिशेकंडे एकदम वब्दतील আন नाही. अपतं होप्याची बाट पादात बसणें म्हणले नंदी बाहुन गेल्यावर पाय न भिजविता पलीकडे जाप्याच्या संधीची बाट पद्मात वसण्या इतके হাতাগঘথান্ন আই, असें लेनीन यांचें म्हणणें आहे. आपकलें अखेरचें ध्येय चुकीचें नसेल, तर काझावा अपव्यय न करता शक््य तितक्या ऊूपकर, शफ्य दितक्या उपायांनीं तें सिद्ध करण पाप आहे काय? असा लेनीन यांचा प्रश्न आहि आगि याच विचारसरणीला अनुरक्षन सीम्य अथवा जाटीम उपायाची योजना ते करीत भषघतात. पट ध्येय नुस उच्च कोटी असून उपयोगी नाद. त्याचा प्रत्यक्च श्यवदार क्ाखा पादिन, অন ठेनीन यांचे मत भि भागि या मताला चिर॒द्दन चारत्यामु््ेच তুচ্ছ चेढ्ं छेनीन यांच्या मनांत आनि आचरणेन विशेधाभास उत्पन्त होतो, सामान्य जनतेला स्वमताचा अवर्लंब करण्पास पूर्ण अवकाश असावा, असे যোখী মল आष; तथापि जगनि पूर्वी कर्धीद्वि न अनुभवठेल्या भद्ा एच्मुसी सत्तेच्या अधिट्टानीं ते आदेत, रक्तपात
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now