लोकमान्य तिलक-चरित्र | Lokmanya Tilak Charitra

55/10 Ratings. 1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
श्रेणी :
Lokmanya Tilak Charitra by त्र्यं . ग . बापट - Tryn. G. Bapt

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about त्र्यं . ग . बापट - Tryn. G. Bapt

Add Infomation About. . Tryn. G. Bapt

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
£ ` सोकमान्य दिक चरित्र सोम, पितर, प्रजापति, वायु, মূ आणि शिश्वदेव अशा नऊ देवता भर्धिष्टित झाडेल्या होत्या, अतवंधांतीक ধীর মইলাবা মাম হ্যা गायत्रीमंत्राचा उपदेश, गंगाधरपंतानी बाल्य तो म्र गिता, याचे त्याचा मराीत अर्थहि सांग्तिा, या मेत्राचा अर्थ असा अदि की, “स्या सवित्‌ देवतेच्या, उपासना करप्याणा योग्य अशा तेजायं आग्दी व्यान कार्त. तो आमस्या बुद्धो प्रेरणा देवो !!” शेवध गुज तेत्तितेय उपनिषदांतीक आचारध बाल्ाण उपदेशिक, /द्वे बाढबदू ! खरे बोल, घर्माप्रमाणें बाग, सखाध्यायापासून '्युत होऊे, नकोस, गुढजीना प्रिय असलेलें घन त्याग अपेण कर. खतःचा वंशष्छेद होणार লাহী মাধহত काली मे वोग्प वेकं पिवाह कर. किती सेके भारी त्री सत्यनिष्ठ सोद नको. देवकार्य माणि वितृकाय औदरमातरीत्या पार्‌ पाय, मति देवास्त एय्‌ मान. दिव्या देवप्रमा्े पूथ्य मान, पिया देणाव्या आचापेना দান दे. भरतिर्थोचा सकार कर्‌. निर्दोप अशा कर्मोच्रेंच आचरण कर- अन्तःकर- णांत अद्भा ठेवून दान कर, दान देताना नप्ता भावी. जश्‌ तुल धार्मिक किंवा व्यवरह्ारिक आचरणाविषयीं शैक्ा बहू लागढी तर समोवार पाह्य आणि जे समदर्श, संदाचरणी, ' ^ धट भक्षी त्याचे अद्ठुकरण कर. यप्र कालस तेर्‌ ठु ऐदिक आणि पारडीकिक कल्याण होईछ, 1? (६) पृण्यनगरीत प्रवेश--- १८६६ सार घुर सार. वात्स दतर चप सगदे, चड़िकांची बदले पृण्याण जाली, त्यांचावरोबर बार पुष्याण জা, হাত सकावची दातत. चाने सान्या केटी, पात
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now