पंडित चैनसुखदास न्यायतीर्थ स्मृति ग्रन्थ | Pandit Chainsukhdaas Nyaytirth Smriti Granth

55/10 Ratings. 1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
Pandit Chainsukhdaas Nyaytirth Smriti Granth by अज्ञात - Unknown

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
( #५ ) प. चनसुखदास ग्यायतोर्थ-व्यब्लित्व एव कृतित्व किसी को फंसे प्रोत्साहित किया जाता है प चेनसुखदास ज मौर कुचामन विद्यालय जयपुर में पडित जी के प्रारम्भिक योस वर्ष श्री मूलचन्दजी पाटणी, बम्बई डा. नरेन्द्र भनावत, जयपुर डा वासुदेवर्सिोह काशी विद्यापीठ वाराणासी श्री रिषभदासजी राका श्री श्रभयकुमारजी जंन सम्पादक नवभारत टाइम्स, देहली श्री प्रो. रामसिह्‌ तोमर शान्तिनिकेतंन श्री परसादीलालजी पाटनी देहली श्री जानचन्द्रजी स्वतन्त्र श्रीमती चन्दावाईजी आरा श्री राजकुमारमिहजी इन्दौर श्री मोतीलानजी जोशी श्री प्र मचन्दजी जैन देहनी डा ज्योतिप्रसादजी जन लखनऊ डा, नेमिचन्दजी शास्त्री प्रामरा श्री वाचस्पति उपाध्याय वारासासौ प० बान्रूलालजी जैन जमादार श्रा यणपानजी जेन देहनी 1. राजारामजी जेन श्रारा श्री रामप्रसादजी लड्ढा डा सूर्यदेव पाण्डेय मुजफ्फर पुर डा कंलाशचन्दर्जी जैन उज्जन श्री रामचन्द्र जेन मगानगर श्री सत्यभक्त दरवारौ लाल वर्धा श्री फतहचन्दजी सटी प्रजभेर श्री प्रगेरचन्दजी नादहेदटा बीकानर মধু डा कंस्तूरचन्द कामलीवान प्रो. भागचन्द जैत “भागेन्दु प० सत्यन्धर कुमार सेठी उज्जैन प. भंवरलाल न्यायतीथं जयपुर ७- ८ ६-१० १० १० १० १० ११ ११ ११ ४१ ११ ११ ११ १९ १९ १२९ श्र १२ १२३- ३८ ३६ ४0-४२ ४३-४४
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now