इनामदारांचा बाळू | Inamdarancha Balu

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Inamdarancha Balu by बाळकृष्ण भाऊ जोशी - Baalkrishn Bhau Joshi

More Information About Author :

No Information available about बाळकृष्ण भाऊ जोशी - Baalkrishn Bhau Joshi

Add Infomation AboutBaalkrishn Bhau Joshi

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
इनामदारांचा बाळू “<< ३0) << १ लाडका बाळ. त्य[साहेब देशपांडे हे मूळचे सातारचे राहणारे र ;£ आणि मोठे श्रीमाच्‌ व॒ जमीनदार ग्रहस्थ होते, डी *2 सातारच्या आ[सपा[सचीं दहावीस गांबें त्यांस इनाम टि असून, त्यांचें घराणे मोठें खानदार्नीचें असल्याबद्दल सर्वत्र प्रसिद्ध होती. आपल्या शेतीची चांगली व्यवस्था लावाबी, ब शक्‍य तर ती सर्व प्रत्यक्ष आपले नजरेखाली करावी अशा हेतूनें तात्यासाहेब आपल्या इनाम गांबांकडेंच लहानपणापासून राहावयास गेले होतें. त्यासुळे आतांपर्य- तचे त्यांचें बहुतेक आयुष्य खेड्यांतच गेलें होतें. सध्यां त्यांना एक मुलगा झाला होत!. त्याचे नांब बाळ. मुलगा पुष्कळ द्िंबसांनीं झालेला व एकुलता एक, यामुळें त्याजवर तात्यासाहबांचे ब त्यांच्या पत्नी राघाबाई यांचें अतो- नात प्रेम. सध्यां तो मोठा होऊन द्याळेत शिकावयाजोगा झाला होता. पण तिकडे खेड्यांमध्ये व शेतीच्या व्यबसायांत त्याच्या शिक्षणाची कांहीं खोय होण्याजोगी नव्हती. त्यामुळें तात्यासाहेब सध्यां आपलें सर्व कुटुंब घेऊन आपल्या मूळ ठिकाणीच म्हणजे साताऱ्यास राहाबयास आले होते तात्यासाहेब सात।ऱ्यास राहावयास आले त्या वेळीं त्यांचा लाडका मुल्गा. बाळ हा आठदहा वर्षांचा होता. पोर मूळवें बऱ्यापकी, पण आईबापांच्या फाजीळ लाडामुळें त्याचा स्वमाव हल्ली फारच चमत्कारिक झाला होता,
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now