शेळा | Shelaa

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Shelaa by इंदिरा - Indira

More Information About Author :

No Information available about इंदिरा - Indira

Add Infomation AboutIndira

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
चाहूल छागतां चाहूल तुझी रे राजसा उद्रीच्या हसा युकुमारा. इवल्या सोनुल्या तुझ्या बाळमूर्ती रंगतात चित्तीं नानाविध. आनंदें नितान्त मन हो बेभान अमोलिक क्ण वाटती ते. अनंत डायन झुखवी न जीवा रुच न विसावा काय बाळा * विश्वद्शेनाची अनिवार हास काय घरळीस अंतरांत १ म्हणून सारखा चालविला चाळा असा अचपळा उन्मादक ! जन्हां हा उन्माद जाई ओसम्हन मन य॒ भरून औदास्याने. कुसुमकोमळ तुझं तें पाऊल चाळा ठेवशीळ विश्वांत ज्या नाहीं रे तं आतां इन्द्राचें उद्यान भीषण भयाण उग्ररूप !
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now