छत्रपति शिवाजी महाराज यांचें चरित्र | Chhatrapati Shivaajii Mahaaraaj Yaanchen Charitra

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) Add Your Review
Chhatrapati Shivaajii Mahaaraaj Yaanchen Charitra by कृष्णराव अर्जुन केळूसकर - Krishnrav Arjun Keloosakar

More Information About Author :

No Information available about कृष्णराव अर्जुन केळूसकर - Krishnrav Arjun Keloosakar

Add Infomation AboutKrishnrav Arjun Keloosakar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
थ्‌ झाला आहे तो काहून टाकण्याचा प्रयत्न केल्यावाचून त्याच्या स्मारकास निदॉष स्वरूप प्राप्त होणार नाहीं ह्मणून त्याने आपल्या ह्या ग्रथाचें इंग्रजी भाषातर करविण्याचा निश्चय केला, आणि हा त्याचा निश्चय त्याचे विद्वान्‌ मित्र प्रो नी स. ताकखाव, एम्‌ ए याच्या साहाय्याने सिद्धीस जाऊन हा भाषातरखूप ग्रथ आता एकदोन महिन्यात प्रसिद्ध होण्याचा योग आला आहे आता आमच्या महा-
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now