समिधा | Samidhaa

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Samidhaa by कुसुमाग्रज - Kusumagraj

More Information About Author :

No Information available about कुसुमाग्रज - Kusumagraj

Add Infomation AboutKusumagraj

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
तपश्चया ट्‌ पारिजातक[च्या झाडास त्या वेळीं अर्शी सुन्दर सुगंधी फुलें येत नव्हतीं. कसला तरी गंधहीन आणि सौंदरयहीन मोहर येई आणि मातीळा मिळून जाई. इतर वृक्षांचे आणि फुलझाडांचें वेभव पाटून पारिजातकाच्या अंतःकरणांत असूया उत्पन्न झाली, तो दुःखी होऊं लागला. सभोवारची सुन्दर झाडें त्याच्या दुःखाची कुचेष्टा करूं छागळीं, त्याच्या विषादाचें विडंबन करूं लागळीं ! पारिजातकानें ठरवले, जगांतील कोणत्याहि
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now