आत्मोन्नतीचा सरळ उपाय | Aatmonnaticha Saral Upay

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Aatmonnaticha Saral Upay by आनंद ऋषि महाराज - Aanand Rishi Maharaj

More Information About Author :

No Information available about आनंद ऋषि महाराज - Aanand Rishi Maharaj

Add Infomation AboutAanand Rishi Maharaj

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
१७ शट श्र २०७ क रमता भाव प्रगट हावा, वबिशुथा (प्शाजढ गोष्टी ) केल्या झणून चिक्कार आहे. घमकथा करण्याचा रुण प्रगट होबे', निंबा केळी यास्तव थिक्हार काहे. गुणानुवाद (प्रशेखा करणे) प्रगेट होवो, खा्ारिक कार्यामध्ये आनंद भानिळा यारउब थिक्कार आहे. धर्मकार्‍य.त भानंद प्रगट होवो, दुखऱ्याच्या पदाथ) आपला पदार्य खमजण्याची खे!टी खमज ( म्रिथ्यात्न ) ठेबिळी यास्तव : थिक्कार आहे.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now