अन्धारदरी | Andhardari

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Andhardari by दि. बा. मोकाशी - Di. Ba. Mokashi

More Information About Author :

No Information available about दि. बा. मोकाशी - Di. Ba. Mokashi

Add Infomation AboutDi. Ba. Mokashi

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
मी लिटन ठेवली. मी परत आलो नाही तर्‌ माझ्या मुळांना माझा शेवट कळावा. पहाटे मी बाहेर पडलो आणि साघारण उजाडता कडयाशी आलो. कडयाशी येऊन मी नेहमीसारखा थांबलो नाही. जिथं वाट उतरताना मळा कळत होती. -्‌ तिनं उतर लागलो. १9 न माझ्या वकीळ मित्रानं मध्येच त्यांना थांबवून प्रश्न केला, भि * तुम्ही ज्या ठिकाणाहून उतरला म्हणता, ते ठिकाण तुम्ही जिथं सापडळात त्यापासून निदान पंचवीस मैल अलीकडे होतं, हे कसं १? म्हातारा हसून म्हणाला, “त्याला मी काय करणार? त्या लोकांनी मळ जिथं आणून सोडलं, तिथं मी आलो. ” एकदम मित्रानं ओरडून विचारलं, “म्हणजे चिनी सेनिकांनीच ना १” म्हातारा शांतपणे म्हणाला, “ नाही. ते चिनी नव्हते. ” “ मग कोण होते १? ठर “ते आंधळे होते एवढंच मला सांगतां येईळ. ?” “ आम्ही दोघे उद्गारळो,--- झ ६६ आंधळे 2१ १? म्हातारा म्हणाला, “समी चिनी हेर आहे किंवा चिनी सैन्याशी माझा संबंध आला हे वेड डोक्यातून काढून टाका. पुन्हा पुन्हा तुम्हांला मी सांगतोय की मी जे काही पाहिलंय ते इतक विचित्र आहे की तुमचा माझ्याबद्दलचा संशय मला पो(कट वाटतो आहे. तुम्ही मोठे अधिकारी आहात, मीही एक लहान अधिकारी होतो. चिनी प्रश्नानं तुम्दी आता ग्रासले आहात. आपण जे काही चोदा
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now