वाग्विहार | Vaghvihar

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Vaghvihar  by अज्ञात - Unknown

More Information About Author :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
या ततगदीडाप्रायना [१३ श्रीजगदीशप्रार्थना : अ्भग' श्रीमुख वत्सरी ॥ भाद्रपद मारी ॥ शुक्ल चतुर्दशी ॥ शुक्रवारी ॥ १ ॥ मनोभाव पूजा ॥ अनंता अर्पून ॥ आनंदांत जन ॥ होते बहु ॥ २ ॥ ' रात्र दहा बडी ॥ लोंडुनियां गेली ॥ गडबड झाली ॥ एका एकी ॥ ३ ॥ भूपतीस ब्वर ॥ चढीनिया फार ॥ जिंबा वेदा थीर ॥ देऊं लागे ॥ ४ ॥ वार्ता ही ब्वराची ॥ सर्व शहरांत ॥ पाचे अकस्मात ॥ भयंकर ॥ ५ ॥ क्षेश ते ऐकून ॥ घाबरले जन ॥ रात्र ती दारुण ॥ भासू लाम ॥ ६ ॥ आप्त इष्ट मित्न ॥ सोयरे धायरे ॥ गण गोत सारे ॥ जमा झाळे ॥ ७ ॥ अमीर उद्राव ॥ थोर सरदार ॥ सर्व एहेन्कार ॥ गोळा झाले ॥ ८ ॥ ऐप्ले सर्व लोक ॥ घांडनिया आले ॥ प्रासाद बैसले ॥ राजा पाशी ॥ ९ ॥ प्रश्ति रावांची ॥ पाहूनी बेफाम ॥ त्यांचे धैर्य भाम ॥. हाळ लागे ॥ १० ॥ स्थिति ही पाहून ॥ विस्मित ते झाले ॥ या ार्‍ पटत ह भन 3 परा टम व्हस्लाठचाका तलावात मश“ रा ड नि आ. 3. क. कन य अ ईन ९ प अ कवा व व धट द्य अलमत न.) अक न
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now