आसामी साहित्याचा इतिहास | Assaami Saahityaacha Itihaas

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Assaami Saahityaacha Itihaas by ग. वा.तगारे - G. Va. Tagaareबिरिंचिकुमार बरुआ - Birinchikumar Baruaa

More Information About Authors :

ग. वा.तगारे - G. Va. Tagaare

No Information available about ग. वा.तगारे - G. Va. Tagaare

Add Infomation AboutG. Va. Tagaare

बिरिंचिकुमार बरुआ - Birinchikumar Baruaa

No Information available about बिरिंचिकुमार बरुआ - Birinchikumar Baruaa

Add Infomation AboutBirinchikumar Baruaa

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
आसाम आणि आसामी भाषा १९ ध्याणण्यात झाली; व' ह्याने आयंतर वाक्प्रचार व इतर भाषिक वैशिष्ट्ये यांचे होणारे आक्रमण बरेचसे थोपवले. आसामी लिपीसुद्धा अखिल भारतीय 'गप्त ' लिपीपासून विकसित झाली आहे. आसामीची क्षब्दसंपत्ती बऱ्याच अंशी संस्कृतमधून आली आहे आणि तिची प्रत्ययप्रक्रिया संस्कृत व्याकरणावर आधारली आहे. तथापि प्रत्यक्ष भाषणात मात्र मळचे तत्सम संस्कृत शब्द कमी प्रमाणात वापरले जातात, व तत्सर्मांऐवजी तदूभव व अर्धतत्सम शब्द बहुधा उपयोजले जातात. शिवाय आसामी ही जिवंत, विद्यमान व वर्धमान भाषा असल्यामुळे, तिने इतर अर्वाचीन भारतीय आयंभाषां- मधून पुष्कळच दाब्दन्रहण घेतले आहे. तिने मुख्यतः प्रशासकीय व कायदेविषयक पारिभाषिक संज्ञा म्हणन काही फारसी व अरबी शब्दांचा स्वीकार केला आहे. अलीकहील काळात इंग्रजी शब्द आणि वाक्प्रचार अ[सामीत झिरपत आहेत. या सवं घटकांनी आसामी भाषची सर्वांगीण वृद्धी होण्यात हातभार लावला सूत, तिला मार्मिक, सुक्ष्म व प्रभावी अभिव्यक्तीचे माध्यम बनवले आहे, 4278242
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now