पक्ष्यांच्या गोष्टी | PAKSHIYANCHI GOSHTI

PAKSHIYANCHI GOSHTI  by पुस्तक समूह - Pustak Samuhमिलिंद वाटवे - MILIND WATVE

More Information About Authors :

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

मिलिंद वाटवे - MILIND WATVE

No Information available about मिलिंद वाटवे - MILIND WATVE

Add Infomation AboutMILIND WATVE

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
सगळ्या जंगलानी कोवळ्या पालवीच्या पताका फडकवल्या. आणि मग खरंच आला पाऊस. झाडं पानांनी भरली. घरटी पिलांनी भरली. आंबा आणि पावशा अधून मधून गालातल्या गालात का हसतात ते काही इतर पक्ष्यांना कळलं नाही. अजूनही दरवर्षी पावशा पावसाळा आल्याची सूचना देतो आणि पावशाची पिलं इतर पक्ष्यांच्या घरट्यात वाढतात. इतर पक्षांना हे गुपित अजूनही माहीत नाही. क. ह के अ भन कळ भि ह टिटवीचं घर उन्हात टिट्‌ टिट्‌ करत टिटवी आपल्या घरट्यात परत आली. चोचीतून आणलेले किडे तिने पिलांना भरवले. पिलं आता मोठी झाली होती. “उद्यापासून पिलांना उडायला शिकवायला हरकत नाही. टिटवीला वाटलं, दोन तीन दिवसात या झाडावरचं घरटं सोडून जाता येईल.” टिटवीनी खूप समाधानाने मावळत्या सूर्याकडे पाहिलं. खूप खूप वर्षांपूर्वी टिटवीही इतर पक्ष्यांसारखी झाडावर घरटं बांधत असे. ती दिवसभर पाण्याजवळचे किडे पकडायची आणि पिलांसाठी घरट्यात घेऊन यायची. संध्याकाळ झाली की पिलांबरोबर घरट्यात झोपायची. 3 त्या दिवशी संध्याकाळी काय झालं, वाटेनं जाणारे चार वाटसरू त्याच झाडाखाली मुक्कामाला आले. त्यांनी एक शेकोटी पेटवली आणि त्याच्याभोवती झोपले. सकाळ झाल्यावर निघून गेले. २९
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now