महात्मा गाँधी - दान्डीयात्रेचा मिठाचा सत्याग्रह | GANDHI'S DANDI MARCH

GANDHI'S DANDI MARCH  by ऐलिस - ALICEपुस्तक समूह - Pustak Samuhप्रभाकर नानावटी - PRABHAKAR NANAWATI

More Information About Authors :

ऐलिस - ALICE

No Information available about ऐलिस - ALICE

Add Infomation AboutALICE

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

प्रभाकर नानावटी - PRABHAKAR NANAWATI

No Information available about प्रभाकर नानावटी - PRABHAKAR NANAWATI

Add Infomation AboutPRABHAKAR NANAWATI

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
द भी द स्ट 5 गी कायदे पाळले जात 2 - नव्हते. * धागे विणले जात होते. लढ्यात सामील झालेला प्रत्येक भारतीय स्वातंत्र्यासाठी एकेक पाऊल पुढे टाकत होता. धुळीने भरलेल्या रस्त्यावर लक्षावधी पावलं सकाळ ते संध्याकाळ शेता-शेतातून, गावा-गावातून, शहरा-शहरातून पडत होत्या. द
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now