बालकविता | BALKAVITA

BALKAVITA by पुस्तक समूह - Pustak Samuhरवीन्द्रनाथ टैगोर - RAVINDRANATH TAGORE

More Information About Authors :

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

रवीन्द्रनाथ टैगोर - Ravindranath Tagore

No Information available about रवीन्द्रनाथ टैगोर - Ravindranath Tagore

Add Infomation AboutRAVINDRANATH TAGORE

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
२. रान ३. ही नाव जातसे ही नाव जातसे रोज नव्या गावाला तेथील माणसे, वेश नवे बघण्याला गिरीशिखरे वरती भिडतीं नीलाकाशी दिसतीलही कोठे शुभ्र हिमाच्या राशी रानामध्ये मोठा वाघ अंगावर काळे डाग सागरापलीकटे सागराप झाडावर कित्ती पक्षी साडावर असेल नारळ बाग पंखांवर छान नक्षी औड्ीत मारो जळात उभा बगळा जशी दिसे ती रांग माशावर त्याचा डोळा बाबा का जाती कचेरीत कामाला? -ते का नच जाती रोज नव्या गावाला? मधमाशा रानभर त्यांचं पोळं झाडावर ह २ *$ै
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now