अल्बर्ट आइन्स्टीनची प्रकाश किरणावरील भटकंती | ON A BEAM OF LIGHT - EINSTIENS THEORY

ON A BEAM OF LIGHT - EINSTIENS THEORY by अज्ञात - Unknownपुस्तक समूह - Pustak Samuh

More Information About Authors :

अज्ञात - Unknown

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
डोक्यात कायम आकडेच आकडे. तो कॉलेजमधून शिकून ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर त्याला शिक्षकाची नोकरी काही मिळेना. शेवटी सरकारच्या पेटंट ऑफिसात त्यानी कारकुनीची नोकरी पत्करली. त्याला वेळही भरपूर मिळत होता. त्याचे आकडेमोड चालूच होते.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now