अशरफचं विमान | ASHRAF : THE FLYING SAUCER

ASHRAF : THE FLYING SAUCER by आभा भागवत - AABHA BHAGWATपुस्तक समूह - Pustak Samuhफातिमा अकीलू - FATIMA AKILU

More Information About Authors :

आभा भागवत - AABHA BHAGWAT

No Information available about आभा भागवत - AABHA BHAGWAT

Add Infomation AboutAABHA BHAGWAT

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

फातिमा अकीलू - FATIMA AKILU

No Information available about फातिमा अकीलू - FATIMA AKILU

Add Infomation AboutFATIMA AKILU

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
अरे रागावू नको पण तुझे केवढे प्रयोग आणि शोध आत्तापर्यंत फन्ललेत ना!,* अशर्‌फच्या मागे जात झेगुन म्हणाला. “मला वाटल आपण मित्र आहोत. काहीही झालं तरी मित्रानी एकमेकांच्या बाजूनी बोलायचं अन्त,” अशग्फ बागावूनच म्हणाला. “अबे मी नक्की येईन रे आज,” सेगुन म्हणाला. आणि न्सगळेजण वर्गाच्या दिशेनी जायला लागले. उ दली डप, 9पॉ 50 वा ल ४०पः फिसणिड कात 2>(0€(पोशता$ तिवएशा'ड ४४०1९2० ०0, 5€9पी इता, 08 १८ एत ताशा भडवा. व ठपका शट एटा€ निट 05. ४०0 0€ 8309090560 10 500७० वाड ॥० वातड कात, दात वा्ाॉटाश्व, डॉ द91 ४/. ००६, 7 शा ७८ फिकट यापिफा, दवणा (€09॥६०, 05 112 प0€ 1तिश्षा' त ००८९ 10 106 ८058000.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now