भूकम्प | EARTHQUAKE

EARTHQUAKE  by पुस्तक समूह - Pustak Samuhलौरी बेकर - LAURIE BAKER

More Information About Authors :

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

लौरी बेकर - LAURIE BAKER

No Information available about लौरी बेकर - LAURIE BAKER

Add Infomation AboutLAURIE BAKER

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
बहुधा दगड चांगल्या आकारात बर्‍याच ठिकाणचे दगडं (नदीच्या अगदी खालच्या मिळतात. नीट निवडून बाजूला करून ते परत बांधकामासाठी वापरा. गढवालमध्ये कोठेही नव्या दगडांची कमतरता नाही. पात्राजवळील दगडांव्यतिरिक्त) आकाराने बांधकामासाठी अगदी योग्य असतात. ते आयाताकृती व घनाकार असून त्याचा वापर फक्त दगडाच्या भक्कम भिंती बांधण्यासाठी किंवा सांधण्यासाठी काहीही माती न वापरतासुद्धा होऊ शकतो; पण त्यातील फटी व पोकळीमधून साप, उंदीर व इतर प्राणी येऊ शकतील या भीतीने लोकांना ते आवडत नाही. राडारोड्यातून निवडलेले योग्य आकाराचे दगड पुन्हा बांधकामाला कसे वापरले जायला पाहिजे व कसे वापरू शकतो हे बाजूच्या चित्रात दाखविले आहे. बऱ्याच पहाडी गावांजवळ, डोंगराच्या बाजूला उघड्या दगडांच्या खाणी आहेत. तेथून दगड काढण्यासाठी फार विशेष अशी यंत्रसामग्री वा कौशल्य लागत नाही. भूकंप । २८ भूकंप । २९
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now