लेकीका उत्तर हवंय | BETI KARE SAWAAL

BETI KARE SAWAAL by अनु गुप्ता - ANU GUPTAपुस्तक समूह - Pustak Samuh

More Information About Authors :

अनु गुप्ता - ANU GUPTA

No Information available about अनु गुप्ता - ANU GUPTA

Add Infomation AboutANU GUPTA

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
गर्भाशयात बाळ नसतं तेव्हा गर्भपिशवी छोटी, म्हणजे अगदी आपल्या मुठीएवढी दिसते. गर्भाशयातून दोन नलिकाही बाहेर पडतात. त्यांना स्त्रीबीजवाहिन्या किंवा द ट्यूब्ज असं म्हणतात. बंब न. ह्या चित्रात दोन स्त्रीबीजकोशही दिसत आहेत. त्यांमध्ये हजारोंच्या संख्येनं छोटी-छोटी स्त्रीबीज असतात. । चित्रात योनीमार्गही दिसतो आहे. जेव्हा बाळ जन्माला । येतं, तेव्हा ते गर्भाशयातून ग्रीवेत (गर्भाशयाच्या मुखाला ग्रीवा म्हणतात.) येऊन नंतर तिथून योनीमार्गावाटे बाहेर । पडतं. बाळ जन्म घेतं, तेव्हा ह्या सर्वांना प्रसरण पावून किती | | मोठी जागा करून द्यावी लागत असेल ह्याची तुम्ही कल्पना | करू शकता का? ््ु हा. १० । लेकीला उत्तर हवय
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now