दोन भाऊ | DON BHAU

DON BHAU  by अर्कादी गैदार - ARKADY GAIDARपुस्तक समूह - Pustak Samuh

More Information About Authors :

अर्कादी गैदार - ARKADY GAIDAR

No Information available about अर्कादी गैदार - ARKADY GAIDAR

Add Infomation AboutARKADY GAIDAR

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
त. त्या मुलाने ते मांजर असे का बरे फेकून दिले? कदाचित त्या मांजराने टेबलावरची खाण्याची एखादी वस्तू पळवली असलीम. म्य.पाहिजे . पण आता ती झोपडी, तों लहान मुलगा आणि ते मांजर नजरेआड झाली होती. त्याऐवजी मैदानात एक गिरणी दिसतहोती . मैदान पांढरेशुश्र होते; धुराडी लाल रंगाची होतीकत काळाकुट्ट धूर बाहेर पडत होता आणि खिडक्यांमधले दिवे पिवळे दिसत होते.त्या गिरणीत काय तयार करीत असावेत? पण थांबा ! इथं पहार्‍याची चौकी होती व मेंढकातडी कोट घातलेला पहारेकरी२६|उभा होता. त्या मेंढकातडी कोटामुळे तो एवढा भव्य वाटत होता की, त्याच्या हातातली बंदूक अगदी गवताच्या काडीसारखी भासत होती. तरी त्याच्याजवळ जायची कुणाची हिंमत नव्हती !ते दोघेही खिडकीबाहेर पाहू लागले.र ११७ डर
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now