अंड्यातून पिल्लू | FROM EGG TO CHICK

FROM EGG TO CHICK by अरविन्द गुप्ता - ARVIND GUPTAपुस्तक समूह - Pustak Samuh

More Information About Authors :

अरविन्द गुप्ता - ARVIND GUPTA

No Information available about अरविन्द गुप्ता - ARVIND GUPTA

Add Infomation AboutARVIND GUPTA

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
एकोणीस दिवसानंतर एकविसावा दिवसगर्भाचे अंड्यातले एकवीस दिवस पूर्ण झाले. पिल्लू त्याच्या चोचीवरच्या कणीने कवच तोडतंय.हजारदा कवचावर चोच आपटल्या- मुळे कवचाला तडे जातात.बलक आता संपतच आलाय. पिठ्लाचे पंख किती मोठे झालेत. पिल्लू आता बाहेर यायला तयार आहे.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now