दिनदर्शिकेतील संख्यांचा चमत्कार | NUMBER FUN WITH A CALENDAR

NUMBER FUN WITH A CALENDAR by पी० के० श्रीनिवासन - P. K. SHRINIWASANपुस्तक समूह - Pustak Samuh

More Information About Authors :

पी० के० श्रीनिवासन - P. K. SHRINIWASAN

No Information available about पी० के० श्रीनिवासन - P. K. SHRINIWASAN

Add Infomation AboutP. K. SHRINIWASAN

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
4 क , 16 24 पण हा चौरस काही वेगळाच आहे. सुशीला- या चौरसात तर 24, 8, 18, 10 हे सगळेच आकडे दोनदोनदा आले आहेत. शिवाय कर्णावरील संख्यांची बेरीज जमत नही. हा तर अपूर्ण जादुई चौरस सुद्धा नाही असे दिसते आहे. प्रसाद- आणि अर्थातच हा लॅटिन चौरस सुद्धा नाही. बाबा, हे काम काही जमत नाही. बाबा- मुलांनो लॅटिन चौरस बनविण्याचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. मी आधी तुम्हाला योग्य असा लॅटिन चौरस बनवून देतो. आधी 1, 2, 3, 4 या प्राथमिक संख्या घ्या. आणि असा चौरस बनवा. 1 ठर 3 4 3 4 1 द 2 1 4 3 4 3 डे 1 प्रसाद- हो. हा तर एक लॅटिन चौरस आहे हे खरे. जर मी दुसरा लॅटिन चौरस पायाभूत संख्यांचा 1, 2, 3, 4या जागी 0, 7, 14, 21 घेऊन बनविला तर चालेल का? रवि- करून पाहया. 1 यै 3 4 3 4 1 टु टु 1 4 3 4 3 र 1 या चोरसास पुढचा पायाभूत संख्यांचा चौरस मिळवायचा: शि गं 14 21 प्रसाद- थांब, घाई करू नका. आपण या दुसऱ्या लॅटिन चौरसात वेगळी रचना वापरायला हवी हे निश्चित. रवि- बर, मग आपण नमुना बदल्या. प्रसाद- म्हणजे अशीच संख्यांची अदलाबदल करायची म्हणतोस काय? होय. मी पहिल्या चौरसाची दुसरी रचना अशी घ्यायची म्हणतोयः 1 3 र 4 2 4 1 3 3 1 4 डर
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now