हसो हसो | HASO HASO

HASO HASO by ए० भावे - A. BHAVEपुस्तक समूह - Pustak Samuh

More Information About Authors :

ए० भावे - A. BHAVE

No Information available about ए० भावे - A. BHAVE

Add Infomation AboutA. BHAVE

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
घडपडे - धडपडे घडपडे करू जाता काही - सारे उडे, पडे, सांडे घडपडे - घडपडे - घडपडे घडपड़े पिऊ गेले चहा चहापिताना धडपड अशी- चहा सांडला अंगावर, नी फुटलीच कपबशी घडपडे झोपू गेले खुशीत मध्ये घडपड अशी- गादी गेली बाजूला, नी पायात आली उशी. घडपडे करू गेले दाढी दाढी करायची घडपड अशी- जखमा झाल्या सतरा, नी छाटली अर्धी मिशी
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now