भली मोठ्ठी काडेपेटी | BIG, BIG MATCHOX

BIG, BIG MATCHOX by अरविन्द गुप्ता - ARVIND GUPTAपुस्तक समूह - Pustak Samuhसंध्या टकसले - SANDHYA TAKSALE

More Information About Authors :

अरविन्द गुप्ता - ARVIND GUPTA

No Information available about अरविन्द गुप्ता - ARVIND GUPTA

Add Infomation AboutARVIND GUPTA

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

संध्या टकसले - SANDHYA TAKSALE

No Information available about संध्या टकसले - SANDHYA TAKSALE

Add Infomation AboutSANDHYA TAKSALE

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
प्रेम आता बारकाईने बारीक बारीक वस्तू शोधू लागला. आई स्वयंपाकघरात पोहे करत होती. त्याच्या नाकात तो खमंग वास शिरला. तो लगेच स्वयंपाकघरात गेला. तिथं त्याला बारीक मोहरी सापडली, जिर्‍्याचा बारीक दाणा सापडला आणि लाल मिरचीचं बारीक बीही सापडलं. त्यानं साखरेचा एक कण, तांदळाचा एक दाणा, गव्हाचा एक दाणा घेतला. त्यानं हे सारं काडेपेटीत ठेवून दिलं. या छोट्या छोट्या दाण्यांबरोबरच मका, बाजरी, हरभरा आणि इतर काही धान्यांचा एकेक दाणा त्यानं काडेपेटीत ठेवून दिला.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now