करून पहा | HANDS-ON

HANDS-ON  by अरविन्द गुप्ता - ARVIND GUPTAनीलाम्बरी जोशी - NIILAMBARI JOSHIपुस्तक समूह - Pustak Samuh

More Information About Authors :

अरविन्द गुप्ता - ARVIND GUPTA

No Information available about अरविन्द गुप्ता - ARVIND GUPTA

Add Infomation AboutARVIND GUPTA

नीलाम्बरी जोशी - NIILAMBARI JOSHI

No Information available about नीलाम्बरी जोशी - NIILAMBARI JOSHI

Add Infomation AboutNIILAMBARI JOSHI

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
टॅनग्रामची ओळख टॅनग्राम हा प्रकार चीनमधून आला. त्याला हजारो वर्षांची परंपय आहे. चौकोनाचे सात तुकडे कापून । एक टॅनग्राम बनतो. यातील कोडे म्हणजे सातही तुकडे वापरून पक्षी, घरांचे आकार, बोटी, माणसांचे व भौमितिक आकार बनवणे. कोणताही आकार बनविण्यासाठी सातही तुकडे वापरायचे आहेत. एखादा कमी नाही आणि एखादा जास्तही नाही. टॅनग्रामच्या संकल्पनेने अनेक वर्षे शाखज्ञांना भुरळ पाडली आहे. अनेक लोकांना चकित केले आहे. तुम्हांला कदाचित आश्चर्य बाटत असेल की, फक्त उत्तरेच का दिली आहेत. पण पांढऱ्या तुटक रेषा काळ्या केल्या की ते कोडे होईल. सावध राहा कारण टॅनग्रामचे व्यसन लागू शकते. या चिमुकल्या सात आश्चर्यामुळे संपूर्ण कुटुंब कित्येक तास मजेत घालवू शकते. ण लि. अचि र बाण ता त्य 8 रै 4) कर अन क लि. रि ड्ग्रेट क्क
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now