कोणे एके काली, एका गावी | KONE EKE KAALI, EKA GAAVI

KONE EKE KAALI, EKA GAAVI  by पुस्तक समूह - Pustak Samuhमदन - MADAN

More Information About Authors :

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

मदन - MADAN

No Information available about मदन - MADAN

Add Infomation AboutMADAN

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
मग तिसऱ्या वर्षी तेच झालं . आता मात्र सगळ्यांना काळजी वाटायला लागली . अखेर पाऊस गायब तरी कुठे झाला ? त्यांच्या डोळयात पाणी येऊ लागलं . कुठं गेले पावसाळी ढग ? त्यांचा कुठेच पत्ता नव्हता
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now