शिवाची दुर्दशा | SHIVA'S PLIGHT

SHIVA'S PLIGHT  by डी० आर० नागराज - D. R. NAGARAJपुस्तक समूह - Pustak Samuhप्रभाकर नानावटी - PRABHAKAR NANAWATI

More Information About Authors :

डी० आर० नागराज - D. R. NAGARAJ

No Information available about डी० आर० नागराज - D. R. NAGARAJ

Add Infomation AboutD. R. NAGARAJ

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

प्रभाकर नानावटी - PRABHAKAR NANAWATI

No Information available about प्रभाकर नानावटी - PRABHAKAR NANAWATI

Add Infomation AboutPRABHAKAR NANAWATI

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
त्या रात्री शिवा रडकुंडीला आला. डोळ्यात पाणी आले. एकटेपणाचा कीव करू लागला. घाण वास व डासांमुळे तो वैतागला स्व बघ, त्‌ कुठल्याही परिस्थितीत येथून बाहेर पडू शकणार नाही. तुझ्या काकानी माझ्याकडून ७०० रुपये कर्ज म्हणून घेतलेले आहेत.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now