डेनिस ची गोष्ट - भाग 3 | DENNIS CHI GOSHT - PART 3

DENNIS CHI GOSHT - PART 3  by पुस्तक समूह - Pustak Samuhविक्टर ड्रैगन्स्की - VICTOR DRAGUNSKY

More Information About Authors :

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

विक्टर ड्रैगन्स्की - VICTOR DRAGUNSKY

No Information available about विक्टर ड्रैगन्स्की - VICTOR DRAGUNSKY

Add Infomation AboutVICTOR DRAGUNSKY

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
ल“ पपया ायामधजयळ ग न ल ह बाबा बसतील आणि हळूच आईला म्हणतील : “ कशी आहेस तू?” तीसुद्धा हळू आवाजात म्हणेल : “ठीक आहे.” आणि मी ताबडतोब गर्जेन : '* टेबलापाशी बडबड बंद ! जेवताना वटवट करायची नाही ! कायम लक्षात ठेवा . कडक नियम ! बाबा! ते हातातलं वर्तमानपत्र ताबडतोब खाली ठेवा ! तुम्ही म्हणजे मला एक शिक्षा आहात ! ” मग ते दोघे माझ्यासमोर उंदरांसारखे चुपचाप बसतील आणि जेव्हा आजी येईल, तेव्हा मी कपाळाला आठ्या घालून हातवारे करीत मोठ्या आवाजात ओरडेन : “बाबा ! आई! जरा आपल्या आजीवर नजर टाका ! काय तिचा अवतार ! कोटाची बटणं सुटलेली, टोपी वाकडी ! गाल लाल झालेत , मानेवर घामाचं थारोळं ! वा, वा, कौतुक करावं तेवढं थोडंच ! कबूल कर, परत हॉकी खेळत होतीस ना? काय ही घाणेरडी काठी? कशाला घरात मिरवत आणलीस ? काय? ही हॉकी खेळायची स्टिक आहे ? ताबडतोब माझ्या डोळ्यांसमोरून तिला बाजूला कर - बोळात फेकून दे ! ” मग खोलीत येरझाऱ्या घालत मी त्या तिघांना सांगीन : “ जेवणानंतर सर्वांनी अभ्यासाला बसायचं आणि मी सिनेमाला जाईन ! ” अर्थातच त्यांची रडारड आणि आरडाओरड सुरू होईल: “आम्ही पण तुझ्याबरोबर येणार ! आम्हालासुद्धा सिनेमा बघायचाय ! “ मी त्यांना म्हणेन: “ मुळीच नाही ! काल वाढदिवसाच्या पार्टीला गेला होतात, रविवारी मी तुम्हाला सर्कसला नेलं होतं ! वा! रोजच्या रोज मनोरंजनाची चटक लागलीय ! बसा घरात! हे घ्या तीस कोपेक आईस्क्रीमसाठी ! बास्स ! ” तेव्हा आजी कळवळून विनवणी करील : '* निदान मला तरी घेऊन जा! प्रत्येक लहान मुलाला स्वतःबरोबर एक मोठं माणूस फुकट नेता येतं! !”' स पण मी म्हणेन: “हा चित्रपट सत्तर वर्षांवरील लोकांना ' बघायला बंदी आहे . बैस घरात , भटकी कुठली ! * मग मी मुद्दाम टाचा आपटत त्यांच्यासमोरून जाईन, त्यांचे डोळे पाणावले आहेत इकडे जणू लक्ष नसल्याचा बहाणा करीन , आरक्षासमोर खूप वेळ नखरे करत, गाणे गुणगुणत कपडे घालीन . ह्या सर्व गोष्टींमुळे त्यांचा आणखी छळ होईल आणि मग जिन्याचे दार उघडत मी म्हणेन ” ११३
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now