कालीचा स्वरविलास | KALICHA SWARVILAS

KALICHA SWARVILAS by गार्गी लागू - GARGI LAGUपुस्तक समूह - Pustak Samuh

More Information About Authors :

गार्गी लागू - GARGI LAGU

No Information available about गार्गी लागू - GARGI LAGU

Add Infomation AboutGARGI LAGU

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
कालीने आपल्या धनुष्याने जनावरांना न मारता त्यातून निर्माण केलेल्या संगीताने मंत्रमुग्ध करून टाकले. एखादा भन जादूगारच असे करू शकतो. काली कुणीतरी मोठा -- जादूगार असला पाहिजे. रः धो कि, नी काही वेळाने बाकिचे शिकारी तिथे पोहोचले. त्यांनी पाहिले की काली आपल्या धनुष्यामधून सुमधूर संगीत निर्माण करतो आहे. धनुष्याची दोरी छेडली की सूर निर्माण हेत आहेत. ते पाहून शिकार्यानी त्यांचे धनुष्य बाण खाली ठेवले. नै. वः क्र ग अ > ह
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now