गीतरामायण | GEET RAMAYAN

GEET RAMAYAN  by पुस्तक समूह - Pustak Samuhमद्गुलकर - MADGULKAR

More Information About Authors :

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

मद्गुलकर - MADGULKAR

No Information available about मद्गुलकर - MADGULKAR

Add Infomation AboutMADGULKAR

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
गीत रामायण 17 कुश आणि लव: सरयू-तीरावरी अयोध्या मनुनिर्मित नगरी त्या नगरीच्या विशालतेवर उभ्या राहिल्या वास्तू सुंदर मधुन वाहती मार्ग समांतर रथ, वाजी, गज, पथिक चालती, नद्ुनी त्यांच्यावरी १ घराघरावर रत्नतोरणें अवती भंवती रम्य उपवनें त्यांत रंगती नृत्य गायनें मृदंग वीणा नित्य नादती, अलका नगरीपरी २ स्त्रिया पतिव्रता, पुरुषहि धार्मिक पुत्र उपजती निजकुल-दीपक नृशंस ना कुणि, कुणि ना नास्तिक अतृप्तीचा कुठें न वावर, नगरि, घरीं, अंतरीं ३ इक्ष्वाकु-कुल कीतीं भूषण राजा दशरथ धर्मपरायण त्या नगरीचें करितो रक्षण गृहीं चंद्रसा, नगरिं इंद्रसा, सूर्य जसा संगरी ४
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now