संक्षिप्त बुद्ध - जीवनी | Sankshipt Buddh Jeevani

Book Image : संक्षिप्त बुद्ध - जीवनी  - Sankshipt Buddh Jeevani

लेखकों के बारे में अधिक जानकारी :

केशवलाल कर्माचार्य - Keshavalal Karmacharya

No Information available about केशवलाल कर्माचार्य - Keshavalal Karmacharya

Add Infomation AboutKeshavalal Karmacharya

भिक्षु अमृतानन्द स्थविर - Bhikshu Amratanand Sthavir

No Information available about भिक्षु अमृतानन्द स्थविर - Bhikshu Amratanand Sthavir

Add Infomation AboutBhikshu Amratanand Sthavir

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
। है. चाँदीकों सिफ्री जस्तों उन्ज्यछ ाकनों सुंडले परिशुद्ध श्वेत पदुस एउटा छिएर पमावानसार गन गरी कनक-विमानभित्र पसेर मायाइिया धाराम गरेको सीग पटक परिक्रमा गरो रामीकों कास्थीससिघार पेरेमित्र पसे । सपना ईस्यो गासीले विन सबेरे महाराजा झुद्रोदन हो सामू राएर सचे चुलास्त बताइन । सहाराजले तुरुन्ते चौसट्री जना डाकफन पठाई सुवणका भॉडाहरूमा स्वीर राग्वो थिर सह आदि दान गरे। अनिपद्धि जोग सेवों वस्त्र पनि दान गरी बितेको रातमा महारानी सपनापा देखेका कुरा ब्राह्णहरूकों समक्ष राखे । न्रादागहरूणे राज्ामा यम प्रकारले बिन्ति गरे-- महाराज सपना रतन गुभ खश्नणकों छ । महारानीकों कोग्चघार एवडा हू जन्म हने छन । त्यो बालक राजपाट सद्यालिर युलस्था ने भर बसे भसे चक्रवर्ती राजा हुने छान । यदि संसार त्यागेर संस्यासी भएर गए भने बुद्धत्व ने प्राप्त गरी सवबज्ञ हुने छन्‌। न्राह्मणवर्गका यस क्िसिमकों उत्तर सुनेर राजा रानी दुबे आनन्दले विभोर भर । राज्य भरी उत्सव र.नाउने हुकुम दिए । थसरी नोधिसत्वले महामायादेवीकों कोखमा प्रवेश गरेको आपाठ पूर्णिमा उत्तरापाद नक्षच्कों झुभदिन थियो । संसाश्मा प्रकारकों लक्षण प्रकट भई महाभुकंप समेत भयो | बौधिसत्वले मायादेवीको कोखमा बाएं लिएको समय- देखिन चारजना लोकपाल देवताहरूक़े रानी र बोधिसत्व
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now