महात्मा गाँधी | Mahatma Gandhi

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Mahatma Gandhi by मुकुंद रामराव जयकर - Mukund Ramrav Jaykarसीताकांत - Sitakant

More Information About Authors :

मुकुंद रामराव जयकर - Mukund Ramrav Jaykar

No Information available about मुकुंद रामराव जयकर - Mukund Ramrav Jaykar

Add Infomation AboutMukund Ramrav Jaykar

सीताकांत - Sitakant

No Information available about सीताकांत - Sitakant

Add Infomation AboutSitakant

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
(१४) अध्यात्मिक क्रांतीची तीत उत्कंठा छागून राहिली आहे. एका “्एशियारिकांने ही उस्केठा तृप्त करण्यास पुढे यावे ह्याबद्दल आम्हांला अत्यंत अभिमान वाटतो, ” -ओसाका येनिची---जपानी दैनिक “ मनुप्याचें कर्तेव्य काय आणि त्याचा मार्ग कोणत्या प्रकारें चोखा- ऊला पाहिने; ह्यांचे ज्ञान महात्माजींचे जिवंत उदाहरण पाहून प्रस्तुत ळेखकाला झालें आहे. * पवित्र गैगोदक अथवा देवांच्या मूर्ति यांच्यांत आम्हांटा शुद्ध करण्याचें कांहीं सामर्थ्य असलें तरी त्याचा प्रत्यय फार दीर्घकाळानें येणारा अहे; पण सत्पुरुषारचे केवळ दर्चनच आपणाप्त पवित्र करत !' अशा अर्थाचा एक संस्कृत खोक आहे. त्याची आठवण अशा प्रसंगीं झाल्यावांचून राहत नाहीं.” -ेक ना. श्रीनिवास शास्री ( सर्व्ह ग्रॅकिक. ) « अपहकार योग अखेरीप्त यशस्वी इ... नाही तरी व्यक्तिशः गांधीच नांव चिरस्मरणीय होउन राहीछ यांत संदाय नाहीं. कारण दंडी राष्ट्र पुस्पाचं आत्मख्य गांधी यांच्या ठिकाणीं स्पष्ट ददला आहे आहे. ” -मग्लासगो हरल्ड “ मानव जातीचा तारक म्हणवून घेण्याने भाग्य आज गांधी श्यांचा प्राप् न आहि, तरी भविष्य काळाचा मार्गदर्शक हया नात्याने त्यांने नात अमरापर होऊन नाईल, टिइन्सेंट थुटरसन-न्यूयांक हेररड
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now