भारतीय साम्राज्य ३ | Bhaaratiiya Saamraajya 3

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Bhaaratiiya Saamraajya 3 by नारायण भवानराव पावगी - Narayan Bhavaanrav Pavagi

More Information About Author :

No Information available about नारायण भवानराव पावगी - Narayan Bhavaanrav Pavagi

Add Infomation AboutNarayan Bhavaanrav Pavagi

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
अनुक्रमणिका. पूवार्ष. पुस्तक तिसरं. भाग १९ वा. तळकट (प (करन आर्येतिहास व भूगोल. आर्य इतिहास व भूगोल---भारतीय इतिहास उपलब्ध न हो- ण्याचीं कारणें---महमद्कृत संह्ार--भारतीय इतिहास असावा अशाविषयी प्रमाण--अचल फाजिल यानें केलेल्या इतिहासाची खाधनें---चेदाच्या इतिहासांत उल्लेख केलेली माहिती --जयसिंगाने मिळविलेली सामग्री, आणि कल्पद्रम रोजनिशी--बखरी--त्यांचा _ होप--त्यांची अनास्था--ऐतिह्यसिक पोवाडे व त्यांचें महत्व, भाग १६ वा. वेदकालीन इतिहास. इतिहासाचें खरे स्वरुप--क्रगूवेद हा मानवी स्थितीच्या मल- पीठिकेचा मर्तिमंत इतिहास--इतिहासाची अन्य साधने--पुराणें, शिला हेश, व ताम्रपन्ने--प्राचीन इतिहास आजपर्यंत कोणी लि-
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now