अंतरिक्षविजय | Antariqsa Vijay

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Antariqsa Vijay  by गणेश जोशी - Ganesh Joshi

More Information About Author :

No Information available about गणेश जोशी - Ganesh Joshi

Add Infomation AboutGanesh Joshi

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
(2<_ 6266-21 आ प्रियजनांना भेट देण्यालायक नवा कथासंग्रह प्राची लेखक १ वा. ग. तळवलकर । किर्लोस्कर, मनोहर, खी, ज्योत्स्ना, कळा इ. मासिकांचे | | ळेखक श्रीयुत वा. ग. तळवळकर, यांच्या निवडक गोष्टींचा संग्रह आम्ही दिवाळीच्या सुमारास प्रसिद्ध करीत आहोत. जनादेन सदाशिव लिमिटेड, ३९४ सदाश्चिव, युणें २. डड र ** थोर महात्मे होऊनि गेले -- चरिच त्यांचे पहा जरा” हें तर खरेच, पण आधीं आत्मचरित्र लिहून मग थोर होण्याचा बेत करणाऱ्या विभूति वन्दनीय नाहींत काय ! विनोदी वाझ्मयाची भूक भागविणारे मनांतील मांडे खाणार : लखजी भआंबराइईकर ठुम्हीहि चव घेऊन पहा ! प्रकाशक ३ जनादन सदाशिव लिमिटेड, ३९४ सदाशिव पुरणे २.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now