भारतीय तर्कशास्त्र प्रवेश | Bhaaratiiya Tarkashaastr Pravesh

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Bhaaratiiya Tarkashaastr Pravesh by रघुनाथ शास्त्री - Raghunath Shastri

More Information About Author :

No Information available about रघुनाथ शास्त्री - Raghunath Shastri

Add Infomation AboutRaghunath Shastri

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
ग्रंथसंक्षेप व ट्यांचें स्पष्टीकरण क्र. सं. क्रग्वेद्सहिता तात्प. न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका ते. आ. तैत्तिरीय आरण्यक ते. सं. तैत्तिरीय संहिता धर. स्व. नि. धर्मस्वरूपनिर्णय नील. नीलकण्ठी न्या. कु. न्यायकुसुमाझली न्या. भा. न्यायभाष्य न्या. म. न्यायमज्ञरी न्या. वा. न्यायवार्तिक न्या. स्‌. न्यायसूत्र न्या. खू. बू. न्यायसूत्रवूत्ति पू. मी. पूर्वमीमांसासूत्र मनु. मनुस्सृति वा. सं. वाजसनेयी संहिता चिष्णध. विष्णु धर्मोत्तरमहापुराण शा. भा. शाबरभाष्य म्ह. वा. शकवार्तिक सिम. सिद्धान्तमुक्तावली यांशिवाय अनेक संस्कृत, मराठी व आंग्ल ग्रंथांतील अवतरणे या ग्रंथांत दिलेलीं आहेत. त्यांचीं संपूर्ण नांवें त्या त्या ठिकाणींच दिलेलीं असल्यामुळे येथे त्या ग्रंथांची नामावली दिलेली नाही.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now