श्रीकांत भाग ३ | Shriikaant Bhag 3

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Shriikaant Bhag 3 by भा. वि. वरेरकर - Bha. Vi. Varerkar

More Information About Author :

No Information available about भा. वि. वरेरकर - Bha. Vi. Varerkar

Add Infomation AboutBha. Vi. Varerkar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
श्रीकांत ११ ब्लास्ट आपटली ह सन्नी तोटाच नाही तळी पानी मि त्रस सी आ क्किसिीजत आता आज आाज्टीच्टी आज्टा तटा सानी टोतनी तिका ती आटी पट पाप पिििसिकिपिी आट आण सिटी आ ळा टो ताजी टोली ती नी भज स कल्पनाच करता येत नाहीं. शिवाय मीच का असा हा एकटा आहे १ ज्या राज- लक्ष्मीचे अंतःकरण झगझगणाऱ्या दिव्यासारखं आज मी स्वच्छ पहाती आहे तीच एवढी वर्षे प्यारी बाईंजीच्या पेशात कशी वावरत राहिली ! हे सारं मनात आलं खरं, पण तोंडातून बाहेर निघालं नाहीं. तिला वाईट
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now