स्त्री - जीवन विषयक कांहीं प्रश्न | Strii Jiivanavishhayak Kaanhiin Prashn

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Strii Jiivanavishhayak Kaanhiin Prashn  by कमलाबाई टिळक - Kamalabai Tilak

More Information About Author :

No Information available about कमलाबाई टिळक - Kamalabai Tilak

Add Infomation AboutKamalabai Tilak

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
(११) प्रकरण १५ वें र . पहिचिमेकडे २४८-२६७- २४७-२४८ स्त्रीस्वातंत्र्याच्या चळवळीचे उद्देश; २४८-२५१ समान हक्‍क; २५१-२५२ मानववंशाच्या प्राथमिक अवस्थेतील स्त्रियांची स्थिति; २५३-२५४ सुधारणेचें युग; २५४-२५६ स्पाटन, हिब्र व रोमन स्त्रिया; २५६-२५७ सरंजामी पद्धतोखालीं; २५७-२५९ (रेने- सान्स) पुनरुज्जीवनाचा काल; २५९-२६० पफरेंच राज्य- क्राति व रोमँटिक मव्हमेंट (1२०70872४८ )0एट0601) |; २६१-२६४ स्वातंत्र्यप्राप्ति व तिची फलश्रूति, २६४--२६५ स्त्रीस्वातंत्र्यवादी पक्षांतील दोन तट; २६५-२६७प्रतिक्रिया. प्रकरण १६ वें न 8 भे स उपसंहार २६८-२७३ २६“-२७१ स्त्रीस्वातंत्र्याच्या चळवळीविरुद्ध पहिला आक्षेप ही चळवळ भांडवलशाहीचें पिल्ल आहे; २७१-२७३ दुसरा आक्षेप व त्याचें निरसन; २७३ स्त्रियाचें समाजांतील इष्ट स्थान.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now