धबधब्याच्या धारेंत | Dhabadhabyaachyaa Dhaarent

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) Add Your Review
Dhabadhabyaachyaa Dhaarent  by मुकुंद पाठक - Mukund Pathak

More Information About Author :

No Information available about मुकुंद पाठक - Mukund Pathak

Add Infomation AboutMukund Pathak

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
आमभार-प्रदर्शेन श्रौ. कल्याणराव आंबिवाडी, सच्छिप्य श्री. रामेश्वर बजीज, * यीणा प्रकाशन! ? चे संपादक श्री. ब. गो. गग, * विहगमा * च माजी प्रबंधसंपादक आणि “महाराष्ट्रा १ चे दृष्लीचे उपसंपादक श्री. ज. रा. जोशी, वगारे आर्ट गॅलेरांचे श्री. गंगाघरराव वेलेकर, पाठक ब्रदसेचे श्री. पाठक, शिवराज लिथे ककसंचे श्री. धनवटे - या सर्वांचे भी मनःपूर्वक आभार मानते. इतर अनेकांचें साह!ग्य झालें. आहे, पण त्यांचे औपचारिक आभार मानणे युक्त व्हायचे नाहीं. विद्यामंदिर ट्रेनिंग कलिजचे माजी व्हाइस-प्रिन्सिपल व स*याचे शिवनी येथील बेसिक नॉमल स्कूलचे सुपरिंटेंडेंट कलावंत धरी. उत्तमसिंह ग्रमर यांच्या मुखप्र्रावरील चित्राबद्दल मी त्यांचा तरणी आहे. या. मु. पाठक
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now