धर्मशास्त्र विचार | Dharm Shaastra Vichaar

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Dharm Shaastra Vichaar by पांडुरंग वामन काणे - Pandurang Vaman Kaane

More Information About Author :

No Information available about पांडुरंग वामन काणे - Pandurang Vaman Kaane

Add Infomation AboutPandurang Vaman Kaane

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
शश मत्ता भार्या क्हुपेत्सीकत्वाची चाल खोधम स्त्रियांचे हकक मुलीची स्थिति पाप, प्रायश्चित्त आणि पतितपरावतन पाप म्हणजे काय पापाच्या कल्पनेचा इतिहास स्वर्ग व नरक समाजनियेत्रणविषयक दोन पक्ष प्रायश्चित्त पतितपरावर्तन घमशास्त्र व पूर्वमीमासादि शास्र पूर्वमामांसेचे काह्दी सिद्धान्त अर्थीनिर्णयाचे नियम धमशास्त्र आणि वेदान्त धमशास्त्र आणि तर्क धर्मशास्त्र ब योग धमशास्त्र आणि व्याकरण धमशास्त्रांतील काल्पनिक सिद्धान्त समारोप आमची भूमिका सनातनपक्षाची भरामिका वेदप्रामाण्याची चचा धर्मशास्त्र व लोकशाही स्वगज्य लोकशाहीवरील आश्रिप समाजसत्तावाद आणि धम समाजसत्तावादाचे स्वरूप समाजसत्तावादात्ररील आश्मिय ह क समाजसत्तावादा विषयः आमची भूमिका आधुनिक सनातनवादाच परीक्षण २२०२-२०-३२ २०३--२०४ २२०४-२० २०५--२०६ २०६-२०७ २०७-२०८ २१०--२२५ २१० २१०--२१४ २१४-२१६८ २१६--२१८ २१८--२२१ २२१--२२५्‌ २२६--२९९ २२७-२३९ २४०--२५० २५९१--२९२ २५५२-२५ ३ २५ ३--२५४ २५४ २०५१२५१ २६०--३ १० २६० २६१--२६२ २६२--२६६८ २६६--२७६१ २६७ २७१--२७७ २७१--२७३ २७३४--२७६ २७६--२७'७ २'७७--२१६




User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now