उद्योगपर्व आर्या | Udyogparv Aaryaa

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Udyogparv Aaryaa by परशुराम बल्लाळ गोडबोले - Parshuram Ballal Godboleमाधव चंद्रोबा - Madhav Chandroba

More Information About Authors :

परशुराम बल्लाळ गोडबोले - Parshuram Ballal Godbole

No Information available about परशुराम बल्लाळ गोडबोले - Parshuram Ballal Godbole

Add Infomation AboutParshuram Ballal Godbole

माधव चंद्रोबा - Madhav Chandroba

No Information available about माधव चंद्रोबा - Madhav Chandroba

Add Infomation AboutMadhav Chandroba

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
]द्यौगपरे. ११ भाग्यगदांत मनोष्पू- ग्रगरह शिरमाये, बहु रववछला, ही. २८ “गुरु शनी म्हणे, “हो, नप कांहींच धर्म, नये नाही. कैसे तुम्ही पहावें पसे हें पापकर्म नयेनांही ? २९ 'न परस्पर् स्वी तुमच्या या धर्मकन्यकेला हॉ)- प्राणत्याग स्तींनीं कीला कीं,अन्यकांत कैला,हो ?” 9 “तीस गुरु म्हणे, वसे, धेय असोदे)उगी, मकोचि रडो.. माझ्या माथां दै हा) तूं या चिंताभरें नको निर: २ “सभ्य सऱकरपिहि म्हणती, शिवि, हा अत्युग्र नहुष;न लगे; हू म्हण; बाई;्र्‍याच्या थारे. कांपावयासि मप छगे!.-' ३३ अभि आचार्य, तुम्हीं तरि सांगा; जरिकाय नदुष पाहेल) रादछिनेज न किमपि. याचा दृकपात कोण सोहेल?” ३३ “जीव मणे, हो रांही:- यागावे कवि शर्णआलीला? गी काय? सक्कियाचि व्यसनी या न त्यजीठ आठीला !”३४ “नट्टपासि स्वमृरवॅचि प्रा्थाया युपि सवरा शिकूची ; धादी सपीस,अवेंना आशी देउनि,सलराशि कवी . ३५ “तो'पाहुने तीस म्हणे, “ये,मन भज; रुमुखि! पावलो सरता. झालीं इंद्र जगाचा, मग मजसी इडिसी न कां सरता?” २ “प्राथने शची म्हणे, घा कांही अवकाश या नते जनात; नाहींच हॅर-असा हो, निश्चय मग सी दरीन भजनात.” २३७ १बमीपू-उग्र-ग्रंह-मदनस्तउप्र पिशाच, -- शेल्या) -३ नै ,-९ होवो, -*अश- उग्र) - ५ दडू-पात-दशपितन)-७ रहस्पासि)- “सक्त, -९सरवीस » “१० रसणाद रिवां, - ११ ज्ञाता, -१२ देवपण; - १३ नखजनास ,- १४ इद ,-
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now